E-learningová podpora předmětu ETBB112 Základy etnokartografie

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0599/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je orientován na tvorbu e-learningové podpory předmětu ETBB112 Základy etnokartografie, který je pro akademický rok 2019/2020 zcela nově zařazen do inovované studijní nabídky Ústavu evropské etnologie. Předmět seznámí studenta se základními principy etnokartografické metody umožňující poznání a prezentaci prostorového rozložení zkoumaných kulturních jevů. Předmět bude studenty směřovat nejen k seznámení se základními vývojovými fázemi etnokartografie v kontextu etnologického výzkumu a aplikovanými postupy, ale zaměří se také na osvojení praktických dovedností spojených s uplatněním etnokartografické metody. E-learningová opora bude proto tato aspekty ve své struktuře, obsahu i interaktivním zapojení studentů plně reflektovat.