Metodologický proseminář a Dějiny filozofie V (MPROS&DFV_2019)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0559/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je aktualizovat e-learningovou podporu předmětů PH1217 Metodologický proseminář, PH1109 a PHK1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus pro použití v semestru podzim 2019, připravit nová zadání domácích úloh a testů a průběžně poskytovat studentům zpětnou vazbu k jejich práci v rámci kurzu. Zároveň bude paralelně s údržbou kurzu pro podzimní běh kurzu připravována podpora pro kurz v nové akreditaci, v níž bude kurz PH1217 sloučen s kurzem PH1214 Filosofický proseminář, přičemž první běh tohoto nového předmětu PHBP Proseminář bude v jarním semestru 2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.