E-learningová podpora pro „Literární život na středověkých univerzitách“ (E-learning pro Středověké univerzity)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0590/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu k novému předmětu ARTS016 „Literární život na středověkých univerzitách“, který byl zařazen mezi předměty společného základu FF MU. Kurz seznámí posluchače s problematikou středověké latinské literatury v nejširším kontextu univerzitního prostředí. Jednotlivé přednášky se budou zabývat vybranými aspekty literární produkce, která na středověkých univerzitách vznikala. Poskytnou poučení o tom, jak se formovaly základy evropské vědy, jak si studenti ulehčovali studium pomocí zábavných veršíků a jak je při tom ovlivňovala (ne)znalost antiky. Posluchači se tak seznámí s nejnovějšími trendy výzkumu středověké univerzitní literatury a porozumí různým postojům středověkých autorů k antickému dědictví v různých obdobích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.