Project information
Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA20-09895S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Research Institute of Ornamental Gardening Průhonice

V posledním desetiletí přibývá dokladů holocenní kontinuity otevřených a polootevřených stanovišť v oblastech klimaticky příhodných pro růst lesa na přechodu zóny temperátních lesů a zóny stepí. Předkládaný interdisciplinární projekt si klade za cíl ověřit pomocí multi-proxy přístupu, zda můžeme mimořádnou druhovou bohatost stepních luk ve východní části střední Evropy pomoci vysvětlit jejich holocenní kontinuitou. Budeme 1) analyzovat záznam lokálních paleoekologických proxy (půdní uhlíky, fytolity, další půdní vlastnosti spojené s půdní pamětí), spolu s pylem a makrozbytky; 2) syntetizovat data o vegetaci extrémně druhově bohatých stepních luk s cílem vztáhnout jejich proměnlivost k jejich historii. Propojení poznatků o holocenní historii a dnešním složení vegetace nám pomůže lépe posoudit význam minulosti pro současnou diverzitu tohoto ekosystému. To má význam pro studium biodiverzity a pro ochranu přírody, které se snaží porozumět příčinám rozmanitosti rostlin a udržovat ji. Naše poznatky mohou být užitečné i pro odhad budoucí dynamiky biodiverzity při studiu globálních změn.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.