Project information
Kulturní evoluce moralizujících náboženství ve starověkém Středomoří: Přístup distančního čtení (CEMRAM)

Investor logo
Project Identification
GA20-01464S
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Projekt si klade za cíl přispět do právě probíhající diskuze v kognitivní vědě o náboženství a kulturní evoluci o faktorech zodpovědných za vznik moralizujících náboženství. Badatelé navrhují buď sociální komplexitu nebo ekonomickou prosperitu jako klíčové síly v těchto kulturních procesech a často ve svých argumentech odkazují k náboženské historii starověkého Středomoří. V tomto ohledu se projekt zaměří na prozkoumání Hypotézy blahobytu. Podle této hypotézy stojí za vznikem moralizujících náboženství změny v životních strategiích populace reagující na zvýšení ekonomické prosperity. Projekt má v úmyslu vyhodnotit tuto hypotézu skrze analýzu ekonomické, demografické a náboženské dynamiky starověkého Středomoří. Projekt bude konkrétně aplikovat metody distančního čtení, aby prozkoumal prostorové a temporální vztahy mezi výskyty motivů moralizujících náboženství v digitalizovaných korpusech starověkých textů a nápisů v řečtině a latině na straně jedné s úrovněmi blahobytu odvozenými od socio-ekonomických indikátorů na straně druhé.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.