Studium změn ve strukturách nervové soustavy po poškození

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0975/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum zaměření studentů postgraduálního studia na Anatomickém ústavu a navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2013 až 2019. Hlavním cílem předkládaného projektu je studium změn ve strukturách centrální nervové soustavy (CNS) v reakci na poškození periferního nervu traumatem nebo chemoterapeutiky, traumatické poranění míchy a subarachnoidální krvácení.
Navrhovaný projekt je založen na experimentech prováděných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia. Konkrétně se jedná o studium inflamačních procesů v ganglion trigeminale a subnucleus caudalis po poškození nervus trigeminus, studium aktivace gliových buněk a šíření neurozánětu v CNS doprovázející neuropatickou bolest a potlačení zánětlivých procesů v nervové soustavě po chemoterapeutiky indukované periferní neuropatii. Dalšími tématy jsou aktivace a modulace gliových buněk v supraspinálních strukturách po poškození míchy a reakce mozkových bariér na subarachnoidální krvácení.
Výsledky navrhovaného projektu přispějí k pochopení patofyziologie procesů v CNS a možnosti jejich potlačení v reakci na traumatické nebo chemoterapeutiky indukovaném poškození nervu, traumatické poškození míchy a subarachnoidální krvácení.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.