Project information
RECETOX RI (RECETOX RI)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2018121
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkumná infrastruktura RECETOX (RECETOX RI) se orientuje na oblast životního prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví. V rámci multidisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících lidské zdraví je analyzována expozice člověka a prostředí toxickým látkám, jejich efekty a související environmentální a zdravotní rizika. Výzkumné kapacity jednotlivých centrálních jednotek RECETOX RI nabízejí uživatelům interdisciplinární expertízu potřebnou pro vývoj nových vzorkovacích i analytických technik, ale i syntézu signálních molekul a nových materiálů, testování toxicity, měření a hodnocení environmentálních expozic a jejích dopadů, analýzu epidemiologických dat, modelování rizik i zpracování rozsáhlých dat z pokročilých technologií, která je v tomto pojetí v evropském kontextu zcela jedinečná. RECETOX RI nabízí unikátní zázemí pro transdisciplinární výzkum potřebný pro to, aby bylo možné reagovat na relevantní národní (Rozhodnutí vlády č. 552/2012 Sb. o národních výzkumných prioritách do roku 2030) a evropské (Europe 2020) priority a aktuální společenské výzvy identifikované v oblasti životního prostředí a zdraví. Tyto výzvy jsou v současné době reflektovány také v evropském programu Horizon 2020 v pracovních programech zaměřených na Zdraví, demografickou změnu a kvalitu života, Bezpečnost potravin a udržitelné zemědělství nebo Klimatickou změnu, efektivitu zdrojů a surovin, do kterých VI svými mezinárodními aktivitami vstupuje.

Publications

Total number of publications: 356


Previous 1 2 3 4 5 6 7 36 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.