Project information
ACTRIS-CZ

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2018122
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, v. v. i.
Czech Hydrometeorological Insitute
Institute for Global Change Research ASCR

Velká výzkumná infrastruktura (VI) ACTRIS-CZ (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) tvoří unikátní platformu pro dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni, zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. Poskytuje odborné výstupy na poli atmosférických věd, zejména výzkumu atmosférických aerosolů, oblaků a reaktivních plynů. Kapacity ACTRIS-CZ tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice (NAOK)
a technologické vybavení a příslušenství čtyř partnerských institucí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provozuje jádro NAOK, původní Observatoř Košetice, která byla založena v roce 1988 jako specializované pracoviště pro detekování dlouhodobých trendů kvality ovzduší na regionální úrovni České republiky (ČR) a v širším pojetí i celého středoevropského regionu. NAOK od devadesátých let minulého století reprezentuje ČR v mezinárodních programech monitoringu a výzkumu složení atmosféry pod konvencí CLRTAP (Convention on Long-Range Trans-Boundary Air Pollution) a WMO (World Meteorological Organization). Integrovaný monitoring perzistentních organických polutantů (POPs) je na NAOK realizován od samého počátku výzkumným centrem Masarykovy univerzity (MU) RECETOX. Spolupráce s Ústavem chemických procesů AV ČR (ÚCHP) v oblasti speciálních měření
a výzkumu atmosférických aerosolů byla zahájena v roce 2006 v rámci projektu EUSAAR. Od roku 2011, kdy byla zahájena výstavba 250 m vysokého atmosférického stožáru, se datuje spolupráce s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ). Atmosférický stožár, který byl uveden do provozu v roce 2013, primárně slouží pro měření vertikálního profilu skleníkových plynů, ale je využíván i pro další aktivity v rámci VI ICOS (Integrated Carbon Observation System) a ACTRIS. Všechny čtyři ústavy podepsaly
v roce 2013 Memorandum potvrzující zájem o spolupráci na tématech infrastruktury ACTRIS.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.