Výuková komunikace a vzdělávací výsledky žáků

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1573/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je dotěžit data a výstupy z projektu GA17-03643S Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků. Tento projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky v letech 2017 – 2019. V navrhovaném projektu se budeme věnovat analýze diskusí v hodinách české literatury. Chceme se zabývat tím, jak učitelé zacházejí s literárními texty ve snaze aktivizovat žáky a podnítit je k hovoru o textech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.