Duševní zdraví českých a francouzských vysokoškolských studentů ve vztahu k dispozičnímu optimismu a chování souvisejícímu se zdravím

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1563/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Mezinárodní srovnávací výzkum je zaměřen na posouzení duševního zdraví českých a francouzských vysokoškolských studentů. Emocionální, psychickou a sociální pohodu studentů analyzuje ve vztahu k jejich demografických charakteristikám, dispozičnímu optimismu/pesimismu a komponentám chování souvisejícího se zdravím.