Obraz vesnic vypálených v období Protektorátu v dobovém tisku 40. let (vypálené vesnice)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1516/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Analyzována bude část dějin, která není doposud dostatečně reflektována, i přes její naléhavost. Zatímco Lidice jsou známé po celém světě, moravské vesnice zničené nacisty nezůstaly ani v povědomí obyvatel našich zemí. K této skutečnosti rovněž přispěla média, jak dobová, tak současná. Inovativnost projektu spočívá v nahlížení na část dějin z odlišného hlediska, prostřednictvím analýzy propagandy, budou srovnávány dílčí celky historie, s jejichž komparací se setkáváme jen zřídka. Projekt je mezioborový a není určen jen pro studenty historie. Zasahuje jak do oblasti historických věd, tak do problematiky mediálních studií a politologie. Jedná se o projekt v České republice ojedinělý nejen z hlediska Masarykovy univerzity, ale i z hlediska celorepublikového. Rešerše a výstupy, financované projektem, budou využitelné dlouhodobě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.