Project information
Estetické a etické normy a hodnoty v sociální interakci (EENHSI)

Project Identification
MUNI/A/1218/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Zkoumání estetických norem a hodnot vychází z metodologie českého strukturalismu. Cílem bude zkoumat struktury společenského vědomí, jimiž jsou umělecké a estetické hodnoty a normy jako sociální fakty, jak se promítají jednak do oblasti umělecké tvorby, jednak do recepce uměleckých děl. Fokusem zkoumání budou artefakty, v nichž estetická norma koliduje se stávající normou etickou. V jaké korelaci je v takových případech estetická hodnota? Výzkum bude mít na zřeteli současný stav umění i vybrané případy v rámci dějin umění a kultury.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.