Project information
Slavistická badatelská dílna

Project Identification
MUNI/A/0900/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na analogické projekty specifického výzkumu řešené na Ústavu slavistiky v předchozích letech. Základním a prvořadým cílem projektu je podpora výzkumu nejmladší badatelské generace brněnských slavistů, tj. doktorandů různých slavistických oborů, podpora jejich zapojení do výzkumných úkolů pracoviště a vytvoření podmínek pro publikování výsledků tohoto výzkumu. Projekt je tak svého druhu slavistickou dílnou, kde je věda chápána jako "řemeslo", jež má pevné pracovní postupy, jejichž dobré zvládnutí je možné užší spoluprací začínajících badatelů se zkušenými výzkumníky.

Publications

Total number of publications: 50


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.