Project information
Výzkumné trendy v současné religionistice (VYTRESOUR)

Project Identification
MUNI/A/0858/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt VYTRESOUR je volným pokračováním projektu specifického výzkumu NOVYMREV, který byl řešen v průběhu roku 2019. Podobně jako projekt NOVYMREV se bude projekt VYTRESOUR soustředit na kritickou reflexi epistemologických a metodologických problémů v současné religionistice se zvláštním důrazem na možnosti interdisciplinární spolupráce v historickém bádání o náboženství. Zaměří se zejména na zhodnocení mezí a možností vybraných metodologických přístupů, které jsou dnes v evropském a světovém kontextu diskutovány – sociologicko-antropologického, kognitivního, historicko-analytického a nově též metod formalizovaného modelování v historicky orientovaném bádání o náboženstvích. Inovativní částí tedy bude vyhodnocení možností, které pro sociální a humanitní vědy poskytuje výpočetní modelování a teorie sítí. Součástí projektu bude i přímá podpora vydávání studentského religionistického časopisu SACRA, který je jediným časopisem svého druhu v České republice.

Publications

Total number of publications: 50


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.