Project information
Aktuální problémy mediálního výzkumu V

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1266/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy současného výzkumu médií. Zahrnuje tři dílčí výzkumy, v nichž výzkumníci mapují praxe uživatelů digitálních médií z dospělé i dětské populace. V jednotlivých výzkumech pokrýváme široké spektrum dopadů dialogu s digitálním textem na každodennost uživatelů: projevy kyberagrese, nenávisti a diskriminace na internetu; důvěru ve zpravodajský obsah na online sociálních sítích; překlenování digitální propasti při získávání audiovizuálních produktů za příspění sociální podpory. V projektu stavíme na datech kvalitativních i kvantitativníich a navazujeme na stávající výzkumné aktivity KMSŽ FSS MU. Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty ve výzkumných aktivitách, proto je projekt tematicky úzce svázán s dizertačními pracemi studentů. Výstupem projektu budou rukopisy pro odborná recenzovaná periodika, výstupy na konferencích a závěrečný workshop, na kterém členové týmu (a případně další podpoření výzkumníci) odprezentují základní zjištění svůch výzkumů.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.