Inovace předmětů Německá korpusová lingvistika a Tutoriál k písemné bakalářské zkoušce

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0020/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit aktualizovanou e-learningovou podporu pro kurz NJII_3514 Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen, která bude vycházet ze stávajících materiálů, zkušeností a výsledků výuky z posledních tří let, ale i z nových materiálů z dané oblasti a zkušeností vycházejících z publikací asistentky. Kurz bude obsahovat statické studijní materiály a interaktivní úkoly zaměřené na korpusové rešerše. Součástí návrhu je i vytvoření zcela nové e-learningové podpory pro kurz NJI_326 Tutoriál k písemné bakalářské zkoušce, kde budou přehledně poskytnuty ukázky státnicových překladů z minulých let jako materiály pro výuku. V kurzu budou vytvořena interaktivní podpůrná gramatická a stylistická cvičení a diskuzní fóra s dílčími tématy pro zvýšení překladatelských kompetencí studentů.