Sociálně pedagogická realita v centru výzkumu začínajících badatelů (SocPedRV)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je podpora dílčích výzkumných iniciativ zejména doktorských studentů a akademických pracovníků katedry sociální pedagogiky. Projekt směřuje k podpoře publikační strategie doktorandů ve spolupráci se školiteli a konzultanty a publikovat vědecké texty v různých odborných periodikách a publikacích. Výzkumné iniciativy jsou zaměřeny především na výzkumná šetření sociálně pedagogické reality, často zaměřená na prostředí školy, ale i na další specifické oblasti pedagogiky.