Project information
Optimalizovaná archeologická predikce v procesu přípravy staveb velkého rozsahu (Archeopredikce)

Investor logo
Project Identification
TL03000537
Project Period
7/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt přispívá k udržitelnému rozvoji krajiny s důrazem na ochranu její historické složky, která je nevratně poškozována stavebním rozvojem. Cílem je vypracování optimalizovaných prospekčních postupů, které ve všech půdních, geologických a vegetačních podmínkách věrohodně determinují archeologický potenciál území určeného ke stavebnímu rozvoji. Zkvalitní se vyhledávání a determinace archeologických areálů, které se ocitají v kolizi se stavební činností. Vypracované prospekční metody přispějí k citlivějšímu a předvídavějšímu plánování staveb. Zkvalitní se také příprava vlastní záchranné exkavace, což přispěje i ke snížení její organizační a finanční náročnosti. Řešení se opírá o účinnou velkoplošnou archeogeofyzikální prospekci v kombinaci s dálkovým i přímým nedestruktivním průzkumem.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.