Project information
Opětovné zhodnocování kulturního kapitálu ve výrobě a podpora jeho prezentace

Investor logo
Project Identification
TL03000126
Project Period
5/2020 - 5/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.

Cílem projektu je vytvořit na základě terénního výzkumu a badatelského zpracování nalezeného materiálu reprezentativní korpus vzorů historických tkanin včetně popisu technologického postupu. Takto zpracovaný soubor tkanin, s určením jejich datace a technologické náročnosti umožní aplikačnímu garantovi rozšířit jeho nabídku od exkluzivních a náročných tkanin po vzory jednodušší, avšak dostupnější, a posílit tak konkurenceschopnost specializované textilní výroby. Badatelské výstupy poslouží rovněž k vytvoření internetové prezentační platformy, určené odborné veřejnosti (školy se zaměřením na textil, restaurování, dějiny umění či užité umění) i veřejnosti laické, mající ve správě historicky cenné tkaniny.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.