Aristotelova praktická filosofie v současné perspektivě

Project Identification
MUNI/A/1152/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje a reaguje na současnou interdisciplinární diskuzi, která se věnuje tématu morálního charakteru a v jejímž rámci je rehabilitována také Aristotelova etická teorie. Pozornost bude věnována právě této rehabilitaci, a to jednak adekvátnosti a jednak hodnotě této klasické teorie v kontextu moderních teorií morálního charakteru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.