Aspekty soudobé filozofie III

Projekt navazuje na výzkumné aktivity realizované v rámci projektu Aspekty soudobé filozofie I a Aspekty soudové filozofie II v minulých letech, které dále prohlubuje a rozvíjí. Jeho hlavním cílem je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod odborným vedením jejich školitelů, pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky bude projekt rozvíjet především oblasti logiky, epistemologie, etiky, dějin filozofie a dějin vědy.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.