Project information
Aspekty soudobé filozofie III

Project Identification
MUNI/A/1157/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na výzkumné aktivity realizované v rámci projektu Aspekty soudobé filozofie I a Aspekty soudové filozofie II v minulých letech, které dále prohlubuje a rozvíjí. Jeho hlavním cílem je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod odborným vedením jejich školitelů, pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky bude projekt rozvíjet především oblasti logiky, epistemologie, etiky, dějin filozofie a dějin vědy.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.