Gramatika a lexikon češtiny

Projekt Gramatika a lexikon češtiny se zaměří na výzkum vybraných gramatických a lexikálních jevů v češtině 18. století a v dialektech, dále na dílčí oblasti zpracování české gramatiky metodami nanosyntaxe a konečně na výzkum podporující vývoj aplikací využitelných v DDL. Do projektu budou zapojeni zejména vybraní doktorští a magisterští studenti pracoviště. Projekt se zaměří na stipendijní podporu publikační činnosti i dalších aktivit spojených s výzkumem (účast na odborných workshopech a letních školách).

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.