Využití strojového učení při detekci společného argumentu v koordinovaných strukturách

Project Identification
MUNI/A/1184/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem navrhovaného projektu je vytvoření nástroje pro češtinu k automatickému předzpracování textu, který umožní ve větě rozpoznávat argument vážící se ke dvěma souřadně spojeným výrazům. Při řešení nastíněného problému bude využita metoda řízeného strojového učení (s učitelem). Konkrétně půjde o úlohu klasifikace vstupu do tříd, kdy klasifikátor dostane anotovaná vstupní data, ze kterých se naučí rozpoznávat dané struktury i na neoznačených datech.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.