Project information
Kognitivní procesy v koncepcích české hudební teorie 2. poloviny 20. století

Project Identification
MUNI/A/1254/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt reaguje na současné potřeby základního muzikologického výzkumu v České republice, či, šířeji, ve středoevropském prostoru. Hlavním posláním projektu je detailní studium, posouzení a sumarizace kognitivních přístupů, jak se objevují ve vybraných koncepcích české, potažmo československé, hudební teorie 2. poloviny 20. století. Kognitivní studium hudby představuje jeden z nejrychleji se rozvíjejících směrů současné muzikologie, a současně aplikační oblast s velmi širokým potenciálem – bývalé rozdělení na západní a východní blok se však v této problematice, a v jejím současném výzkumném zastoupení, stále hodně odráží. Ve státech bývalého východního bloku se tak kognitivní směry současného muzikologického výzkumu, ve své vymezením samostatné, a aktuální podobě, teprve etablují. Při detailním studiu však lze zjistit, že v teoretických zkoumáních hudby, původem právě ze zemí bývalého sovětského bloku, jak se vyvíjely ve 2. polovině 20. století, je možné, pro kognitivní výzkumnou perspektivu současnosti, nalézt celou řadu podnětů. Cílem projektu je, na základě provedených zkoumání, určit základní metodologická východiska pro adaptaci a kompatibilizaci současných zahraničních koncepcí kognitivně orientované muzikologie na podmínky stávajícího tuzemského výzkumu, a jeho badatelské tradice.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.