Project information
Data management v archeologii

Project Identification
MUNI/A/1273/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřený na implementaci zavedených pravidel a good practices data
managementu do disertačních prací jednotlivých žadatelů*ek. Cílem je získat
zkušenosti s tvorbou plánu datového managementu (DMP), který se stává povinnou
součástí žádostí o velké grantové projekty European Research Council a obdobný trend lze předpokládat i v našem akademickém prostředí. Díky zkušenostem nabytým při tvorbě vlastních DMP budeme schopni vytvořit a publikovat doporučení pro další studenty a pracovníky ústavu, případně konzultovat DMP jejich projektů, čímž v dlouhodobé perspektivě zvýšíme konkurenceschopnost ústavu v podávání grantových žádostí.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.