Project information
Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci (OTMEKO)

Project Identification
MUNI/A/1495/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
postcolonialism, cultural history of senses, subaltern studies, otherness, representation

Projekt rozvíjí výzkum v oblasti mezikulturního a mezináboženského kontaktu v různých historicko-kulturních kontextech Evropy a Asie. Projekt metodologicky navazuje na přístupy postkolonialismu a subalterních studií, které obecněji aplikuje na otázky konceptualizace „jiného“, zacházení s (náboženskou) jinakostí a reprezentací „jiného“. Druhou, neméně významnou linii projektu, tvoří bádání v oblasti kulturní historie smyslů a využití smyslové zkušenosti v kontextu různých náboženských tradic a jejich proměn. Prostřednictvím propojení těchto dvou perspektiv bude možné sledovat roli smyslovosti v interkulturním kontaktu a procesu reprezentace „jiného“.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.