Project information
Moderní literárně-sociologické přístupy v germanistice - literární trh

Project Identification
MUNI/A/1371/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na úspěšné pracovní setkání doktorandů čtyř institucí (FFMU, univerzita v Regensburgu, Fritz Hüser Institut v Dortmundu, literární archiv Sulzbach) v roce 2020, jehož tématem byla moderní literární sociologie. Po tématu literární sítí (Netzwerk-Theorie) se v roce 2021 doktorandi těchto tří institucí zaměří na jiné literárně sociologické téma, kterým je literární trh a jeho jednotlivé části: produkce literárního díla, jeho distribuce a následná recepce čtenáři, role různých literárních institucí a dalších aktérů v těchto procesech.
V jarním semestru zapojení doktorandi zorganizují na FFMU seminář, který si bere za cíl pochopení teorie dané problematiky na základě práce s příslušnými texty. Doktorandi společně se svými školiteli a se zapojením několika magisterských studentů s doktorandskou ambicí budou reflektovat stěžejní teoretickou literaturu. Na podzim na seminář naváže setkání ve spolupráci s Fritz-Hüser-Institut Dortmund, Literárním archivem Sulzbach a Univerzitou v Řezně, kde dojde na aplikaci teorie u jednotlivých disertačních témat a na představení vlastních výsledků práce z teoretických seminářů jarního semestru.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.