Project information
Nové výzkumné směry v historicky orientovaném výzkumu náboženství (NOVÝSHOVÝN)

Project Identification
MUNI/A/1483/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Historická religionistika, tedy studium náboženství využívající historických metod, patří již od konce 19. století k nejrozšířenějším výzkumným směrům v rámci akademického studia náboženství. Během své existence dosáhla historická religionistika mnoha znatelných úspěchů a významnou měrou přispěla k rekonstrukci dějin dominantních i minoritních náboženských tradic. Historicky orientovaný výzkum náboženství však naráží na některé významné limity. I v rámci historické religionistiky se proto objevily snahy o doplnění standardních historických přístupů a metod, které doposud tvoří nedílnou součást religionistického bádání, o nové teoreticko-metodologické perspektivy. V té souvislosti lze zmínit především metodu analýzy sociálních sítí, aplikovatelnou například při studiu disidentských náboženských skupin středověkého nebo raně novověkého světa, sítovou analýzu distribuce náboženských artefaktů nebo výpočetních a matematických modelů zaměřených na postižení dynamiky šíření náboženských inovací. Hlavním cílem projektu je umožnit zapojení mladých a perspektivních studentů magisterského a doktorského studia do inovativního historicky orientovaného výzkumu, který se pokouší zohledněním nových teoreticko-metodologických perspektiv a použitím nových metod obohatit dosavadní rekonstrukce dějinného vývoje studovaných náboženských tradic.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.