Project information
Netradiční studenti studující pedagogické obory v českém terciárním vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/1509/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Medzi aktuálne výzvy terciárneho vzdelávania patrí masifikácia (Throw, 1973) a diverzifikácia študentskej obce (Prudký, 2009). V týchto dvoch oblastiach zahraničné výskumy poukazujú na stále sa zvyšujúce počty dospelých vracajúcich sa k univerzitnému vzdelávaniu (napr. Hagedorn, 1999; Pires, 2009; Chung et al., 2014). Aby univerzity držali krok so stratégiami celoživotného učenia, je potrebné aby reflektovali aj na potreby netradičných študentov, ktorí sú predstaviteľmi študentskej heterogenity. Ako netradiční sú v Českej republike výskumne definováni studenti starší 26 let, ktorý mali min. rok pauzu ve formálnom vzdelávání (Rozvadská & Novotný, 2019). Akumulované skúsenosti nielen odlišujú dospelých od mladších študentov, ale diferencujú aj dospelých navzájom, pričom dospelí práve na základe predchádzajúcich životných skúsenosti, s kterými prichádzajú do štúdia, odvodzujú svoju identitu (Merriam et al., 2007) a rozvíjajú novú identitu študijnú. Projekt specifického výzkumu preto cieli na skúmanie naratívnych identít týchto dospelých študentov a vzťahu týchto identít k univerzitnímu prostrediu a k predchádzajúcim žvotným skúsenostiam dospelých. S dospelými univerzitnými študentmi študujúcimi pedagogické obory na českých univerzitách boli realizované biografické rozhovory, ktoré budú v rámci specifického výzkumu analyzované dominantne formou naratívnej analýzy. Skúmanie naratívov týchto študentov prispeje k rozvoji tejto zatiaľ nedostatočne uplatňovanej naratívnej metodológie v českom pedagogickom výzkume a svojimi výsledkami poslúži nielen k rozvoju poznania problematiky týchto dosplých študentov, ale poskytne aj možnosť praktického využitia poznatkov pre vzdelávaciu politiku v oblasti vysokoškolskej pedagogiky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.