Project information
Performativní formule v epigrafických dokumentech antické středomořské tradice

Investor logo
Project Identification
GA21-06319S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za úkol sestavit korpus řeckých, latinských, hebrejských a aramejských textů obsahujících performativní zaklínací formule, a tyto texty následně přeložit, podrobit strukturální lingvistické analýze, zasadit do dobového náboženského, magického a širšího sociokulturního kontextu, identifikovat kontinuity a divergence jejich použití s ohledem na odlišné regionální a diachronické parametry a srovnat doklady epigrafické povahy s popisem zaklínání a "exorcizmů" v literárních tradicích řecko-římské antiky, křesťanství a židovství. Navzdory mezioborovému rozměru projekt usiluje o metodologicky jasně definované a sjednocující uchopení zkoumaných textů, jež jsou v současnosti dostupné pouze jednotlivě v desítkách specializovaných epigrafických souborů a databází. Překlad a komentář nápisných dokladů povede k jejich širšímu zpřístupnění odborné veřejnosti nejrůznější oborové profilace (filologie, teologie, religionistika, starší dějiny, literatura).

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.