Project information
Organizácia byzantského námorníctva za dynastie Komnénovcov (Byzantské námorníctvo)

Investor logo
Project Identification
GA21-18177S
Project Period
7/2021 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Aktuálny projekt predstavuje pokus o osvetlenie procesu obnovy byzantského námorníctva za vlády zakladateľa dynastie Komnénovcov cisára Alexia I. Komnéna (1081-1118), ako aj neskoršie osudy tejto organizácie, ako aj jej členov a štruktúru za vlády jeho nasledovníkov cisárov Jána II. Komnéna (1118-1143) a Manuela I. Komnéna (1143-1180). Veľký dôraz bude kladený na obdobie vlády Alexia Komnéna, pretože na začiatku jeho vlády byzantské námorníctvo takmer nejestvovalo. Tento proces úpadku pravdepodobne začal v priebehu 40-tych a 50-tych rokov 11. storočia. Alexios Komnénos tak - ako to vyplýva zo svedectiev prameňov - musel začať s budovaním loďstva takmer od nuly. Aby bola budúca analýza oveľa konzekventnejšia, nebudú počas tohto projektu využívané iba štandardné byzantské (a nebyzantské) písomné pramene, ale aj ich alternatívy. Prominentné miesto medzi nimi bude vyhradené oloveným pečatiam, najmä tým, ktoré pochádzajú od byzantských úradníkov, a veliteľov. Výstupom projektu budú dve odborné štúdie a vedecká monografia.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.