Project information
Cosmas of Prague and his World

Investor logo
Project Identification
GA21-07769S
Project Period
7/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Kronika Čechů, na které mezi léty 1119–1125 pracoval svatovítský děkan Kosmas, náleží k zavedeným položkám historického výzkumu. Zájem historiků však dosud končil u faktografie a pouze okrajová pozornost byla věnována okolnostem vzniku Kosmova díla. Proto se projekt zaměří na rozbor širších dobových souvislostí a pokusí se odpovědět na otázku, proč Kosmas začal Kroniku Čechů psát a koho se snažil oslovit. Komplexní analýze bude podroben rovněž koncept minulosti, s jehož pomocí Kosmas definoval legitimitu mocenského primátu českých knížat z rodu Přemyslovců a místo Čechů mezi národy střední Evropy. V neposlední řadě projekt zasadí Kosmův autorský záměr do obecného rámce boje o investituru (1076–1122), jenž zásadním způsobem ovlivňoval hodnotové struktury v prostoru římsko-německé říše a je dnes spojován s počátky velké kulturní změny 12. století.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.