Sedimentární záznam depozičních pánví Českého masívu a Západních Karpat (SZDP)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je studium sedimentární výplně depozičních pánví z hlediska využití výzkumných metod a analýz širšího spektra geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..) především v rámci geologických jednotek Českého masívu a Západních Karpat ve stratigrafickém rozsahu paleozoikum až kenozoikum s přesahem ke srovnatelným sedimentárním jednotkám v Evropě a ve světě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.