Sedimentární záznam depozičních pánví Českého masívu a Západních Karpat (SZDP)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1263/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je studium sedimentární výplně depozičních pánví z hlediska využití výzkumných metod a analýz širšího spektra geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..) především v rámci geologických jednotek Českého masívu a Západních Karpat ve stratigrafickém rozsahu paleozoikum až kenozoikum s přesahem ke srovnatelným sedimentárním jednotkám v Evropě a ve světě.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.