La natura della natura: funkce zvířecí postavy v italské moderní literatuře (La natura della natura)

Project Identification
MUNI/A/1359/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Záměrem projektu je probádat pole vztahu člověka a zástupců zvířecí říše v italské moderní literatuře a rozpoznat rozdíly či podobnosti v pojetí zvířecí figury u vybraných autorů italského Ottocenta a Novecenta. Hlavním záměrem projektu je identifikovat vztahové vzorce člověk – zvíře v díle terstského spisovatele Itala Sveva, stojícího u zrodu italské moderní prózy, a zasadit je do kontextu jeho literárních předchůdců a současníků (Giacomo Leopardi, Luigi Pirandello, Umberto Saba, Giovanni Pascoli). Tento projekt doplňuje plán dizertační práce doktorandky, ve které se věnuje tématu odcizení ve Svevově díle se zaměřením na vztah člověka a přírody.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.