Nové kontexty a intertextualita v súčasnej portugalskej próze a poézii písanej ženami

Project Identification
MUNI/A/1365/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt špecifického výskumu "Nové kontexty a intertextualita v súčasnej portugalskej próze a poézii písanej ženami" si kladie za cieľ analyzovať intertextualitu prítomnú v dielach súčasných portugalských autoriek Teresy Veigovej a Margaridy Vale de Gato. Texty Teresy Veigovej a Margaridy Vale de Gato sú presýtené kultúrnymi a literárnymi odkazmi, mimo iné tiež odkazmi na portugalskú a európsku poéziu a prózu. Na základe intertextového dialógu je tak možné prepojiť dielo Teresy Veigovej a Margaridy Vale de Gato s tvorbou ďalších portugalských a európskych autoriek a ponúknuť nový pohľad na ich tvorbu a tvorbu ďalších autoriek, ktoré ich v tvorbe inšpirovali.

Súčasťou projektu je študijná stáž vo výskumnom centre CLEPUL pri Filozofickej fakulte Lisabonskej univerzity.

Výstupom projektu budú dve odborné štúdie a príspevky na konferenciách.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.