Project information
Současné problémy výzkumu médií a jejich publik

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1379/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřený na současné vybrané problémy mediálního výzkumu. Zahrnuje dva dílčí výzkumy, které systematicky rozvíjí klíčová výzkumná témata na KMSŽ a které spojuje téma proměny mediálního prostředí s příchodem nových digitálních médií a jejich dopady na uživatele a konzumenty těchto médií – a to jak dospělé, tak dospívající populace. Prvním tématem projektu je politická komunikace a mediální publika ve fragmentovaném mediálním prostředí, druhým jsou rizikové a protektivní faktory pro zkušenosti s kybernenávistí u mladých lidí. Projekt je založen na systematické analytické práci s dostupnými daty (kvantitativní i kvalitativní datasety) a s již uskutečněnými studiemi (systematická rešerše). Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty v jejich výzkumných aktivitách, proto jsou i témata úzce svázaná s dizertačními pracemi členů týmu. Výstupem projektu budou rukopisy pro zahraniční recenzovaná periodika, výzkumná zpráva a závěrečný workshop, na němž budou členové týmu prezentovat základní zjištění výzkumů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.