Project information
Morfologie shody (AgroMorph)

Project Identification
GC21-12611J
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Higher School of Economics

Tento projekt studuje formální vyjádření shody - její morfologii. Studie morfologie shody je součástí většího projektu (s ruským partnerem), který studuje shodu z mnoha jazykových perspektiv. Patří sem její sémantika, syntax a produkce / zpracování lidským mozkem. Ruským partnerem je laboratoř lingvistických formálních modelů na Vysoké škole ekonomické v Moskvě, PI je vedoucí laboratoře Světlana Toldova.

Shoda je jedním z ústředních témat v lingvistice, většinou je však studována izolovaně z různých hledisek. Tento projekt je jedinečný integrací mnoha perspektiv do jednoho celku.

Česká část projektu (popsaná zde) je zaměřena na následující otázku: co se můžeme dozvědět o procesu shody obecně na základě studia morfémů, které shodu vyjadřují? Tato otázka je řešena zaměřením na řadu konkrétních empirických témat.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.