Morfologie shody (AgroMorph)

Project Identification
GC21-12611J
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt studuje formální vyjádření shody - její morfologii. Studie morfologie shody je součástí většího projektu (s ruským partnerem), který studuje shodu z mnoha jazykových perspektiv. Patří sem její sémantika, syntax a produkce / zpracování lidským mozkem. Ruským partnerem je laboratoř lingvistických formálních modelů na Vysoké škole ekonomické v Moskvě, PI je vedoucí laboratoře Světlana Toldova.

Shoda je jedním z ústředních témat v lingvistice, většinou je však studována izolovaně z různých hledisek. Tento projekt je jedinečný integrací mnoha perspektiv do jednoho celku.

Česká část projektu (popsaná zde) je zaměřena na následující otázku: co se můžeme dozvědět o procesu shody obecně na základě studia morfémů, které shodu vyjadřují? Tato otázka je řešena zaměřením na řadu konkrétních empirických témat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.