A New Logical Theory of Concept

Investor logo
Project Identification
GA401/93/2402
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Kategorie "pojem" je jednou z nejvýznamnějších logickofilozofických kategorií. Protože její zpracování bylo v tradiční logice většinou neuspokojivé a povrchní (výjimkou je Bolzanova teorie), nebývá v moderní logice toto téma vyhledáváno (s malými, ale významnými výjimkami). Navrhovatel nalezl v "transparentní intenzionální logice" prof. Tichého (University of Otago) logickou teorii i "technické" prostředky k vybudování intuitivní a přesné teorie pojmu, jejíž důsledky jsou relevantní pro filozofii, psychologii, lingvistiku i pro didaktiku výuky logiky. Hlavní výstup: monografie. Dále stati a přednášky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.