Rozvoj tvůrčího potenciálu začínajících výzkumnic a výzkumníků (RozTPV)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřený na podporu tvůrčí činnosti doktorandek a doktorandů a to zejména v oblasti výzkumu a publikování textů do odborných žurnálů. Texty a články se budou vztahovat k různým oblastem sociální pedagogiky. Projekt bude mít rovněž internacionální dimenzi a to v souvislosti s mezinárodní spolupráci mezi doktorandy z ČR a Ukrajiny, kdy budou pracovat na společných projektech, jejichž výsledkem bude tvorba odborných textů. Součástí projektu budou odborné workshopy doktorských studentek a studentů; součástí bude sdílení výsledků odborné činnosti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.