Pandemie covid-19 a rodinný život

Project Identification
MUNI/C/0041/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmětem diplomové práce je soustavný empirický výzkum ve vybraných rodinách z České a Slovenské republiky. Primárním cílem výzkumu je zachycení a reflexe pozitivních i negativních dopadů koronaviru na rodinný život a jeho následný vývoj v návaznosti na tyto události. Případové studie umožní nahlédnout do hloubky rodinného života a porozumět, jak děti i dospělí prožívali krizové období a jak jej zpětně reflektují.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.