Project information
The French Philosophy in the second half of the 20th century

Investor logo
Project Identification
GA401/95/0517
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmětem navrhovaného projektu je výzkum proměny filosofického paradigmatu v druhé polovině 20.stolení . Výzkum bude proveden na francouzské filosofii tohoto období jako na poli, jež obzvláště pregnatně představuje obecný pohyb evropského a severoamerického filosofického myšlení, které naprosto výrazným způsobem ovlivnilo.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.