Vliv latiny na užití částic ve staré a střední češtině

Project Identification
MUNI/C/1847/2020
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt si klade za cíl podílet se na dlouhodoběji zamýšleném výzkumu vlivu latiny na vývoj českého jazyka. Přestože existují dosavadní dílčí výzkumy, které se mj. rovněž zaměřují na možný vliv latiny na češtinu (např. Bauer 1972, Čejka 1998, Silagiová 1999, Žaža 2010, Zikánová 2016 etc.), soustavněji tomuto tématu nebyla prozatím v české paleobohemistice věnována pozornost. Realizovaný výzkum si tedy klade za cíl prozkoumat primárně takové jazykové fenomény, u nichž je na základě předchozích výzkumů vliv latiny prediktabilní. Konkrétně se jedná o analýzu vybraných partikulí ve staré a střední češtině, na jejichž funkce, slovosledné chování i jejich užití mohla mít latina poměrně vysoký vliv (viz např. Zikánová 2016, Navrátilová 2018). Pro získání spolehlivých výsledků je výzkum realizován na platformě korpusu Staročeské a Středěčeské textové banky, který umožňuje analyzovat co nejširší záběr textů různé žánrové příslušnosti, různé doby vzniku (cca od 14. století do 19. století) a současně umožňuje stanovit, zda se jedná o texty původní, či překladové. Mimo to byly pro výzkum vybrány konkrétní české překlady a jejich latinské pretexty, které tak umožňují další detailní průzkum potenciálního vlivu latiny a rovněž dynamiky vývoje vlivu latiny na češtinu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.