Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na podporu nastavení a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti (KB) na 25 veřejných vysokých školách. Tato vysoce aktuální potřeba je naléhavá v souvislosti s trvalým růstem KB hrozeb obecně, a ve zranitelných dobách souvisejících s celosvětovou pandemií zvláště. Nastavení kyberochrany je podmínkou pro širší elektronizaci a nasazení postupů pro distanční fungování vysoké školy. S výjimkou několika málo univerzit, které mají ustanoveny KB-týmy a základní procesy (i tak jsou ve srovnání s vyspělými zeměmi vesměs poddimenzované), je většina VVŠ v této oblasti na tom bídně. Cílem projektu je využít zkušeností a odborných kapacit vyspělejších univerzit, aby připravily metodiky a doporučení pro různě velké VŠ, které umožní těm méně připraveným zásadním způsobem zvýšit úroveň jejich kybernetické bezpečnosti. Vedle zlepšení situace v kyberochraně je neméně důležitým úkolem připravit vysoké školy na plnění povinnosti, které jim ukládá zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), zejména co se týká významných informačních systémů orgánů veřejné moci. Je přirozeným požadavkem, aby vysoké školy postupovaly přitom jednotným a synchronizovaným způsobem, ať již se to týká výkladů, rozsahu závazků a povinností (které by neměly být pro VVŠ nadměrně extenzivní a zatěžující), tak harmonogramu potřebných kroků (který by měl být zvladatelný i pro nezkušené). Po věcné stránce se řešení projektu zaměřuje do 7 oblastí, pro které budou ustanoveny odborné pracovní skupiny pod vedením zkušených expertů: Nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity, významné informační systémy v prostředí VVŠ, osvěta uživatelů, systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců, KB v distančním a kolaborativním prostředí, automatické vyhledávání zranitelností, právní aspekty KB.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.