Smysl pro Rubense: Jakob Matthias Schmutzer (1733–1811) a recepce flámského malířství na sklonku 18. století (Rusch)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/0099/2021
Project Period
3/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmětem projektu je analýza vztahu středoevropské reprodukční grafiky konce 18. století k hlavním osobnostem flámského malířství 1. poloviny 17. století (P.P. Rubens, A. v. Dyck, Frans Snyders ad.). Ten reprezentuje nejen význam flámské výtvarné produkce jako obecně důležitého inspiračního zdroje, ale především proměnu role grafiky jako výtvarného média, stejně jako dobového vkusu nebo cílového publika.
Cílem je anglicky psaná studie určená pro mezinárodní recenzované uměleckohistorické periodikum. Navržený projekt tvoří součást širšího badatelského záměru předkladatele zaměřeného na přehodnocení role grafiky a kresby ve středoevropském prostoru mezi roky 1600–1800.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.