Project information
Přemysl Otakar II. a jeho vládnutí (POII)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/0048/2021
Project Period
3/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je dokončení analýz a následně rukopisu monografie, která vzniká v rámci projektu GA ČR GA18-09231S Vládní praxe Přemysla Otakara II. (1247-1278). Její vydání je přislíbeno v prestižním německojazyčném nakladatelství Böhlau v řadě Regesta Imperii Beihefte. Publikace by měla odpovědět na tři otázka 1) jak konkrétně vládnul Přemysl Otakar II. ve vztahu k elitám své říše a s ohledem na prostor; 2) lze na tyto otázky odpovědět na základě metodologie E. Müller-Mertense a jeho následovníků, jež byla formulována pro římské krále a císaře?; 3) co k tomu mohou říci digital humanities, zejména GIS a network analysis. Všechy tři otázky rezonují se současným odborným diskursem. Zároveň forma jejich publikace - tedy ve světovém jazyce a v prestižní, dobře viditelné publikační řadě - slibuje oslovit publikum i mimo čistě bohemikální kontext.
V rámci děkanského grantu je cílem vznikající rukopis přeložit a zajistit jeho sazbu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.