Aktualizace a interaktivita v předmětu PLIN013 Překlenovací seminář (PLIN013 Aktualizace a interaktivita)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0208/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

S ohledem na současnou nutnost on-line výuky projekt cílí na rozšíření e-learningové podpory předmětu PLIN013 tak, aby se interakce mezi vyučujícími a studenty více přiblížila prezenční formě. Výsledkem tak mj. bude rozšíření stávající podpory v systému ELF, tvorba interaktivních kvízů, zapojení studentů pomocí prezentačních nástrojů umožňujících aktivizaci posluchačů, popř. další výstupy specifické pro náplň jednotlivých seminářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.