Digital Humanities pro pomocné vědy historické II (DH pro PVH II)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0167/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je rozšírenie pilotného kurzu „Digital Humanities pro pomocné vědy historické“, ktorý zapája informačné technológie a inovatívne výskumné nástroje do tohto tradičného odboru. Kurz predstavuje úvod do Digital Humanities (DH) a jednoduchšie nástroje v praxi. Pokračovanie prehlbuje túto tematiku, prináša slovník najdôležitejších hesiel, dôležitých projekty či e-zdrojov. Výuka prebieha interaktívnou formou, študenti pracujú na vlastných projektoch a prizvaní sú aj odborníci z praxe.
Uvedomujeme si, že práve spojenie tradičných odborných schopností (remesla) s prienikom nových nástrojov je aktuálne žiadaným trendom. Ambíciou projektu je preto vytvoriť moderný kurz, lepšie pripraviť absolventov na aktuálne potreby pracovného trhu, ale aj pokúsiť sa o modernizáciu odboru v rámci ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.