Project information
Inovace online kurzu ISKM71 Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací (Obrazy)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0199/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je na základě nejnovějších poznatků v oboru, zkušeností a zpětné vazby z uplynulých běhů inovovat kurz ISKM71 Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací tak, aby lépe vyhovoval vzdělávacím cílům, které sleduje, a také potřebám samotných studentů. Inovace budou probíhat ve třech rovinách.

V první rovině bude kurz obohacen o nové studijní materiály, jež podpoří stěžejní dovednost studentů „číst“ vizuální informace (tzv. vizuální čítanka) a které představí studentům možnosti uplatnění znalostí a dovedností, nabytých v kurzu, na poli profesním (sketchnotingová videa s přispěním expertů z daného tématu). V druhé rovině se budou inovace týkat prohloubení interakce a poskytování vrstevnické zpětné vazby mezi studenty (kolaborativní nástěnka). Poslední rovina inovací pak bude zaměřená na digitální informační kurátorství (aktualizace poznatků a odkazů ve studijních materiálech).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.