Project information
Tvorba e-learningové podpory pro kurz FJ1A002 Jazykový seminář II (JazSemII)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0176/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt má za hlavní cíl vytvořit elektronickou učebnici a interaktivní cvičebnici hlavních gramatických a lexikálních okruhů, které by měli znát absolventi 1. ročníku studia francouzského jazyka. V nové akreditaci bylo kurzu Jazykový seminář II rozšířeno kreditové ohodnocení, tudíž vzrost i obsahový záběr, který tento projekt reflektuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.