Aktualizace e-learningového kurzu k předmětu ROM1BSJ04 Španělština IV (pro nešpanělštináře) pro potřeby distanční výuky

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0166/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je inovovat stávající e-learningovou podporu v ELFu pro předmět Španělština pro nešpanělštináře, konkrétně pro jeho čtvrtou navazující část s kódem ROM1BSJ04, tak, aby odpovídala potřebám distanční výuky. Stávající podpora v ELFu byla vytvořena pro výuku prezenční a byla využívána jako doplněk k probírané látce. Nyní je ovšem předmět vyučován online, a proto je nutné přestrukturovat stávající e-learningovou podporu tak, aby i nadále mohla smysluplně plnit svůj účel. Vzhledem k vysokému zájmu studentů se jeví jako nezbytné tuto podporu upravit potřebám distanční výuky a doplnit její jednotlivé sekce o interaktivní cvičení, zpětnou vazbu k aktivitám, dovysvětlující komentáře a v neposlední řadě o odkazy k online rozšiřujícím studijním materiálům, ke kterým by studenti měli odkudkoliv přístup.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.